Mentions Légales

PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE

Nicolas ONFROY

LOGO DESIGN & PICTOGRAMS

Swenn JEDRASZCZYK • website: swennjed.design

CREATIE EN ONTWERP VAN DE WEBSITE

Yunaima OYOLA •  website: les-agitateurs.com

WEBHOST

OVH
ovh.com
SAS au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

PERSOONLIJKE INFORMATIE

In overeenstemming met de Franse wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978 ter bescherming van persoonlijke gegevens en privé leven, kan u ten allen tijde vragen om toegang, aanpassing of verwijdering van persoonlijke informatie over uw persoon of u verzetten tegen het verwerken die persoonlijke gegevens door de website van Domaine Utah Beach.
De persoonlijke gegevens, die aan de gebruikers kunnen gevraagd worden, zijn op vrijwillige basis te leveren. In de veronderstelling dat de gebruikers deze gegevens niet leveren, zal de website van Domaine Utah Beach niet in staat zijn de overeenkomstige dossiers te behandelen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE DOMAINE-UTAH-BEACH.COM

De website en elk van zijn onderdelen, waaronder zonder limiet van opsomming de merken, de logos, iconen, infographics, foto’s, die de website vorm geven, zijn beschermd door de internationale wetgeving op intellectuele eigendom.
Alle inhoud van de website is eigendom van Domaine Utah Beach of andere bedrijven. Elk gebruik, reproductie of hergebruik, op gelijk welke manier en op gelijk welke basis van de gehele of een deel van de website en/of zijn onderdelen die het samenstellen, is niet toegelaten zonder expliciete goedkeuring van Domaine Utah Beach.
De andere merken en logos die voorkomen op de website zijn de exclusieve eigendom van derde partijen en Domaine Utah Beach houdt hierop geen enkel recht. Ze vallen onder de bescherming van het recht van intellectuele eigendom.
U kan de merken van de partners niet gebruiken of reproduceren zonder hun expliciete toestemming. Wend u tot de verschillende instanties van de derde partijen voor het gebruik van die merken.